BIBLIOTECA JUDETEANA "OVID DENSUSIANU"

HUNEDOARA- DEVA

vineri, 29 aprilie 2016

ZIUA VETERANILOR DE RAZBOI.

  Ziua Veteranilor de Război a fost instituită în anul 2007, prin Hotărârea de Guvern nr. 1.222, fiind sărbătorită în fiecare an la data de 29 aprilie. Titlul de veteran de război, a fost introdus de regele Carol I la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independență (1877-1878), prin Înalt Decret la data de 29 aprilie 1902. Momentul venea la 25 de ani de la decretarea la 29 aprilie 1877 a mobilizării oștirii pentru cucerirea Independenței de Stat a României, în care s-au sacrificat zece mii de ostaşi din cei 58.700 care au constituit Armata de Operaţii. La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902, prevedea: „Pentru ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se va pune la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generaţiile viitoare.”
  Din punct de vedere al provenienței, titlul de veteran a fost moștenit de la romani. În armata romană, veteran reprezenta un ostaş roman care după 25 de ani de serviciu militar era declarat cetăţean roman şi era împroprietărit. Pe teritoriul Daciei Romane, aceşti veterani au avut o contribuţie determinantă în procesul etnogenezei poporului român. De asemenea, merită precizat faptul că, în perioada medievală, voievozii români au continuat să cinstească vitejia ostașilor eroi prin împroprietărire şi chiar ridicarea în ranguri boiereşti.
  În august 1916, la intrarea României în Războiul de Reîntregire, a fost mobilizată 11% din populaţia ţării, mai exact 883.601 militari, iar biruinţa finală, care s-a încununat în România Mare, a fost plătită cu jertfa a peste 335.000 morţi şi dispăruţi, a 75.491 invalizi şi a 650.000 morţi din rândul populaţiei civile. În vâltoarea luptelor Primului Război Mondial, regele Ferdinand I a desenat personal şi apoi a instituit cea mai înaltă distincţie militară de război, Ordinul Mihai Viteazul, răsplătind astfel eroismul ofiţerilor în lupte, iar ostaşilor din tranşee le-a promis pământ. În urma reformei agrare din anul 1921, un milion şi jumătate de familii au primit câte patru hectare din „trupul” ţării. În același timp, veteranii de război au avut și ei o contribuţie semnificativă, la cinstirea memoriei celor căzuţi pe câmpurile de bătălii.
  În cel de-al Doilea Război Mondial, armata română a participat la lupte timp de trei ani, zece luni şi douăzeci de zile, perioadă în care ţara a pierdut 794.562 militari din care 92.620 morţi, 33.966 răniţi şi 367.966 dispăruţi pe cele două fronturi. La aceştia se adaugă miile de prizonieri care au pierit în gulagul sovietic. După terminarea războiului, la data de 4 iunie 1945 a fost semnat Decretul – Lege nr. 440 privind acordarea calităţii de „veteran” foştilor luptători în războaiele din anii 1913, 1916-1919 şi 1941-1945, însă, în realitate, de unele drepturi au beneficiat doar cei ce luptaseră în vest în perioada 1944-1945, nominalizaţi ca „antifascişti”. De asemenea, s-a stabilit ca prin reforma agrară din 1945, participanții la cel de-al Doilea Război Mondial să fie împroprietăriţi cu 1,1 hectare, însă hotărârea este anulată prin colectivizarea agriculturii româneşti.
  Schimbarea regimului politic din România a facilitat inițiativa unui grup de veterani, atât din Est cât și din Vest, astfel că la 27 decembrie 1989 ia ființă Asociația Națională a Veteranilor de Război (A.N.V.R.), organizație independentă, neguvernamentală, apolitică, nepatrimonială și nepartinică – non profit, cu statut de utilitate publică, care întrunea în rândurile sale „foștii luptători supraviețuitori în cele două războaie mondiale, văduve de război și văduve de veterani de război”. Statistic, aceștia reprezentau circa 900.000 de oameni. Astăzi, la 27 de ani de la înființare, Asociația Națională a Veteranilor de Război număra 34.000 de veterani de război şi peste 120.000 de văduve de veterani.
„În trecutul nostru mulţi oameni au suferit. Dacă suntem ceva, noi suntem ceva numai prin suferinţa lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsă laolaltă şi prefăcută în energie… Neamul devine etern prin cultul eroilor”.
 NICOLAE IORGA

SURSA-http://stiri.covasnamedia.ro/2016/04/28/29-aprilie-ziua-veteranilor-de-razboi/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu