BIBLIOTECA JUDETEANA "OVID DENSUSIANU"

HUNEDOARA- DEVA

sâmbătă, 30 ianuarie 2016

SFINŢII TREI IERARHI

   Azi sarbatorim una dintre cele mai mari sărbători ale începutului de an: Sfinţii Trei Ierarhi. Fiecare dintre aceşti sfinţi are şi o dată individuală de prăznuire, în calendar. Toate sunt sărbători mari. Mai exact: Sfântul Vasile cel Mare (1 ianuarie), Sfântul Grigore Teologul (25 ianuarie) şi Sfântul Ioan Gură de Aur (13 noiembrie). Pentru rolul lor deosebit în istoria creştinismului, biserica le-a acordat şi data de prăznuire comună de 31 ianuarie. Iată cine sunt aceşti sfinţi.

Sfântul Vasile cel Mare


S-a născut în anul 330, în Capadocia, şi provine dintr-o familie de sfinţi. Bunica sa paternă, Macrina cea Bătrână, e sfântă. Sfinţi sunt părinţii săi. Cinci dintre cei nouă copii sunt în calendar. Doi dintre fraţi au ajuns episcopi: Grigorie de Nyssa şi Petru al II-lea de Sabaste.
Pregătidu-se în ştiinţele vremii şi în arta retoricii, Sfântul Vasile cel Mare îl cunoaşte pe Sfântul Grigorie de Nazians, cu care devine prieten şi cu care va păstra, pe viaţă, legătura. Ambii sunt studenţi eminenţi. Potrivit Vieţilor Sfinţilor: "Toată viaţa lor era o cugetare şi dorire necontenită, ziua şi noaptea, ca să câştige filosofia cea cerească şi adevărată, mai mult decât pe cea pământească. Însă se sârguiau a o câştiga şi pe aceasta, ca să ajute Bisericii noastre, să dezrădăcineze neghina din grâu, să cureţe şi să lămurească dogmele sfintei credinţe şi să apere pe credincioşi de năvălirile ereticilor (…) Întru meşteşugul gramaticii erau neîntrecuţi, ca şi în măsurile ştiinţei, poeziei, în mulţimea istoriilor şi frumoasa grăire de cele politice. Iar buna rânduială a retoricii şi frumuseţea vorbirii au ales-o mai mult, şi minciuna au lepădat-o. Filosofia cea adevărată din dogme atât de mult au deprins-o, încât i-au întrecut pe toţi. Tot astfel şi în celelalte ştiinţe s-au deprins, încât au întrecut pe toţi din destul, în aritmetică, în geometrie, în muzică şi în astronomie; încât s-au făcut dascăli şi filosofi desăvârşiţi".
Deşi nu şi-o doreşte, ajunge episcop şi devine un model de autoritate morală a vremii. Până să îşi găsească locul în lumea monahală, însă, parcursese mii de kilometrii, până în Egipt şi apoi în Siria. Se retrage în cele din urmă în pustiu, unde îşi va da şi obştescul sfârşit.

Sfântul Grigorie de Nazians


Vine tot dintr-o familie de sfinţi, ca Vasile cel Mare. Chiar dacă iniţial doar mama lui Grigorie, Nona, fusese creştină, ea l-a motivat şi pe tatăl lui Grigorie să treacă la creştinism. Peste ani, noul creştin va deveni chiar episcop, iar Nona va ajunge şi ea în calendar. E botezat abia la 30 de ani, după modelul Mântuitorului. Începe şi el studiul, prin lumea creştină. Iată cum îşi aminteşte el viaţa din tinereţe, alături de Sfântul Vasile cel Mare: "Două căi ne erau cunoscute: cea dintâi, desăvârşită, ne ducea la sfintele noastre biserici şi spre învăţătorii de acolo; cealaltă, care nu era de aceeaşi vrednicie precum cea dintâi, ne ducea la învăţătorii ştiinţelor lumeşti. Noi duceam astfel o viaţă liniştită - ca un izvor de ape dulci în ape amare, cum se crede - nelăsându-ne târâţi de cei ce duceau spre vătămare, ci trăgându-ne noi înşine prietenii spre cele mai bune. Căci şi în aceasta mi-a făcut bine Dumnezeu, căci m-a unit cu un bărbat prea înţelept, unic prin viaţă şi mai presus de toţi prin cuvânt. Cine e acesta? Dar îl cunoaşteţi foarte bine: era Vasile, marele folos al vieţii de acum. Cu acesta aveam în comun studiul, acoperişul şi gândurile. Iar dacă trebuie să mă laud, eram o pereche nu neînsemnată în Elada, căci toate le aveam comune şi un singur suflet lega două trupuri distincte. Ceea ce ne unea îndeosebi era aceasta: Dumnezeu şi dorul de cele mai bune", scrie Grigorie, despre acea perioadă, în poemul despre viaţa sa, care conţine 1.949 de versuri.
Mai târziu, după moartea lui Vasile cel Mare, sfântul Grigorie de Nazian pleacă la Constantinopol, unde va fi episcop şi va lupta, în continuare, cu ecourile ereziilor lui Arie şi Macedonie. Sfântul Grigorie de Nazians mai este cunoscut şi ca Grigorie Teologul.

Sfântul Ioan Gură de Aur


S-a născut în Antiohia, în secolul al IV-lea. Învaţă şi ajunge în anturaje alese, în care cunoaşte unele dintre cele mai luminate minţi ale vremii. Pe parcursul formării sale, Ioan simte o atracţie crescândă pentru viaţa de pustnic. După vreo doi ani, nemulţumit de felul în care trăia în familie, se retrage în munţi, în apropierea cetăţii, şi trăieşte în rugăciune. Se întoarce acasă doar după ce se îmbolnăveşte. E primit cu bucurie de mama sa, iar Meletie îl hirotoneşte episcop în anul 381. După cinci ani, episcopul Flavian îl va face preot. Devine predicator al bisericii mari şi îşi îndeplineşte îndatoririle cu entuziasm, vreme de 11 ani. Cele mai cunoscute omilii (predici - n.r.) ale sfântului ne-au rămas din această perioadă a vieţii sale.
Deşi nu şi-o dorise, Ioan devine succesorul patriarhului Nectarie al Constantinopolului, în anul 397. Este adus în capitală din porunca împăratului Arcadiu, iar Teofil al Antiohiei a fost obligat să-l hirotonească episcop, pe data de 26 februarie 398. Din noua sa poziţie, Ioan îşi începe seria de reforme. Nu-l încântă privilegiile funcţiei, nici bogăţiile. Găsise cetatea şi biserica într-o stare pe care o considera de profundă decădere. Suprimă luxul reşedinţei episcopale şi impune traiul ascetic pentru slujitorii Domnului. Le solicită tuturor preoţilor să folosească bogăţiile la care au acces în interesul săracilor. Călugăriţelor le interzice să locuiască laolaltă cu preoţii şi le cere până şi văduvelor să trăiască în castitate. În genere, îşi îndreaptă eforturile împotriva corupţiei şi a desfrâului, iar acest lucru îi atrage duşmănia multor oameni puternici ai vremii. În scurt timp, simţindu-se ameninţaţi, duşmanii lui Ioan, inclusiv cei din mediul clerical, se unesc împotriva sa. Împăratul îl va alunga, dar se vede curând nevoit să-l recheme, la presiunile poporului. Când vede că lupta Sfântului cu desfrâul nu s-a potolit, îl alungă din nou, iar Sfântul Ioan Gură de Aur moare pe drum spre locul de exil.
Tradiţii şi obiceiuri
  • acum e bine să se împace rudele după lungi dispute.
  • toate proiectele comune concepute în această zi vor aduce prosperitate.
  • în această zi nu se fac treburi casnice: nu se spală rufe şi nu se mătură pentru a evita pericolul de înec, de întâmplări violente sau infirmitate.
  • în această zi nu este bine să împrumuţi lucruri din casă ca să fi ferit de pagubă.
  • în anumite zone se aduc ofrande pentru morţii neîmpărtăşiti: gospodinele merg la biserică şi apoi împart colivă, fructe şi peşte la trei bărbaţi, în memoria celor decedaţi din familie.
  • Sfântul Grigorie Teologul este apărătorul văduvelor: acestea trebuie să se roage şi să ceară ajutor Sfântului dacă au probleme şi necazuri.
  • gospodina care nu respectă sărbătoarea, spală rufe şi aruncă lături în curtea casei, după ce a împărţit ofrande pentru morţi, poate rămâne văduvă.
  • femeile care au păcătuit făcând un avort e bine să facă pomeniri şi să împartă ofrande a pentru fi iertate.
Surse-http://www.viata-libera.ro/societate/74453-sambata-e-sarbatoare-mare-cine-au-fost-sfintii-trei-ierarhi
http://www.libertatea.ro/mistic/religie/de-sfintii-trei-ierarhi-nu-e-bine-sa-speli-1281512

2016- CHINA LA CUMPANA DINTRE ANI

    Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva, în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Institutul „Confucius” din Sibiu, organizează în ziua de 4 februarie 2016, ora 1300, în incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or, evenimentul cultural-educațional dedicat Anului Nou Chinezesc, Anul Maimuței de Foc, care începe la 8 februarie. 
    Cu câțiva ani în urmă cele patru instituții partenere au demarat în județul Hunedoara un amplu proiect cultural-educațional care a avut drept scop familiarizarea publicului hunedorean cu civilizația și cultura chineză, cu tradițiile, obiceiurile și limba acestei țări cu o istorie milenară. 
    Unul dintre cele mai imp
ortante evenimente din viața poporului chinez este sărbătorirea Anului Nou, cel mai important moment din calendarul chinezesc, o sărbătoare întâmpinată de chinezi cu bucurie și speranță atât în țara lor, cât și în orice colț al lumii unde există comunități chineze. Este o sărbătoare ce își are originea în legenda budistă potrivit căreia 12 animale s-au prezentat în fața Împăratului de Jad (șobolan, bivol, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, oaie, maimuță, cocoș, câine și porc) și fiecare lună a anului a fost numită după numele câte unui animal. De atunci, potrivit legendei, fiecare om născut sub semnul unuia dintre animalele calendarului va împrumuta ceva din caracteristicile și comportamentul acestuia. Anul Nou care începe în luna februarie 2016 se află sub semnul Maimuței de Foc și, de aceea, cei născuți în anul acesta vor fi veseli, energici, întreprinzători, curioși, abili și diplomați.
    Numit și Sărbătoarea Primăverii, Anul Nou Chinezesc este așteptat cu entuziasm, prilej cu care sunt organizate serbări de amploare, marcate de veselie, culoare și bună înțelegere, urările care se fac fiind de noroc, viață lungă și fericire.
La Deva, manifestările dedicate Anului Nou Chinezesc-Anul Maimuței de Foc se vor desfășura după următorul program:

Ora 1300, Deva Mall, etajul 3, Salle d'Or:
• Cuvântul de deschidere al organizatorilor:
- Ioan Sebastian Bara, Manager, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
- prof. Gheorghe Ioan Mihuț, Director, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva
- prof. univ. dr. Song Shaofeng, Director, Institutul „Confucius” ULBS
• Expoziție de caligrafie și pictură chinezească
• Incursiune în fascinantul univers al obiceiurilor și tradițiilor chinezești - prof. Zhao Qi
• Paradă de costume tradiționale chinezești Qipáo - prof. Ma Wei
• Momente muzicale susținute de formații ale Liceului de Arte „Sigismund Toduță” Deva:
- Formația camerală „Armonia” - piese muzicale tradiționale chinezești – prof. Flavius Demian
- Formația de muzică ușoară - piese din repertoriul muzicii ușoare chinezești – prof. Călin Sân
Manifestările consacrate Anului Nou Chinezesc sunt deschise tuturor celor care doresc să cunoască mai îndeaproape cultura și obiceiurile unui popor care nu încetează să ne impresioneze prin civilizația lui milenară.

ISTORIA ZILEI DE 30 IANUARIE

1882 -S-a născut Franklin Delano Roosevelt, al 32-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (m. 12 apr. 1944)
1885 - S-a născut episcopul unit român Iuliu Hossu, membru de onoare al Academiei Române (m. 28 mai 1970)
1889 - Arhiducele Rudolf de Habsburg, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, este găsit mort în pavilionul de vânatoare de la Mayerling, alături de amanta sa, baroneasa Maria Vetsera.
1892 - S-a născut Grigore Gafencu, om politic, ministru de Externe, gazetar remarcabil (m. 30 ianuarie 1957)
1933 - Adolf Hitler este numit cancelar al Germaniei
1951 - A încetat din viaţă Ferdinand Porsche, constructor austriac de automobile (n. 3 noiembrie 1875)
1969 - Ultimul spectacol public Beatles, pe acoperişul Records Apple din Londra. Concertul improvizaţie este întrerupt de poliţie.
1972 - „Bloody Sunday"/ Duminica Sângeroasă – Trupele britanice au ucis 13 catolici la o adunare din Londonderry (Irlanda de Nord).
1991 - "Grupul celor 24" a hotărât, la Bruxelles, să includă România între ţările est-europene beneficiare de asistenţă în cadrul Programului PHARE. Programul PHARE, iniţiat în 1989, îşi propune ajutorarea prin credite şi asistenţă tehnico-economică a fostelor ţări socialiste
1996 - Organizaţia Naţiunilor Unite a proclamat anul 1996 an internaţional pentru eradicarea sărăciei
2000 - Digul iazului de decantare a apelor industriale al societăţii “Aurul” s-a rupt pe o porţiune de 25 de metri, iar prin această ruptură s-au scurs 100.000 de metri cubi de ape cu cianuri. Acestea au ajuns întâi în râul Lăpuş, s-au vărsat în Someş şi apoi în Tisa, traversând teritorii din Ungaria şi Iugoslavia, pentru a ajunge în Dunăre şi apoi din nou pe teritoriul României.
2004 - Regizorul Roman Polanski a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC), în cadrul unei ceremonii ce a marcat Ziua UNATC şi totodată împlinirea a 170 de ani de învăţămînt teatral în România
2007 - A încetat din viaţă scriitorul Gheorghe Crăciun (n. 1950)
2008 - A murit scriitorul Vintilă Corbul, cunoscut pentru romanul "Babel Palace", povestirea "Moarte şi portocale la Palermo" şi "Căderea Constantinopolelui" (n. 26 mai 1916)
2014 - A murit Marioara Murărescu, realizatoare TV (n. 1947)
Ziua internaţională pentru nonviolenţă în şcoală
SUA: National Popcorn Day
Ziua mondială de luptă împotriva leprei

vineri, 29 ianuarie 2016

ISTORIA ZILEI DE 29 IANUARIE

1616 - Navigatorul olandez Willem Cornelis Schouten (n. 1567 - m. 1625) a fost primul explorator care a ocolit Capul Horn, în expediţia pentru căutarea unui nou drum spre Oceanul Pacific.
1860 - S-a născut scriitorul rus Anton Pavlovici Cehov (d. 15 iulie 1904)
1866 - S-a născut scriitorul francez Romain Rolland (m. 30 decembrie 1944), laureat al Premiului Nobel
1867 - S-a născut scriitorul Vincente Blasco Ibanez („Catedrala”) (m. 28 ianuarie 1928)
1873 - S-a născut chimistul Petru Bogdan, fondator al învăţământului de chimie-fizică din România (m. 28 martie 1944)
1923 - Consiliul de Miniştri a aprobat statutul Uniunii Generale a industriaşilor din România (UGIR)
1926 - S-a născut Tudor Vornicu, celebru realizator de emisiuni de televiziune (m. 2 aprilie 1989)
1947 - Ministrul de Externe al URSS a semnat Tratatul de pace cu România
1954 - S-a născut Oprah Winfrey, actriţă şi gazdă de talk show american
1956 - S-a născut Florin Călinescu, actor român de teatru şi film
1962 - S-a născut Oana Pellea, actriţă română de teatru şi film
1963 - A încetat din viaţă poetul american Robert Frost (n. 26 martie 1874)
2003 - A încetat din viaţă actorul Matei Gheorghiu, societar de onoare al Teatrului Naţional din Bucureşti şi interpretul unor roluri importante în "Citadela sfărâmată" şi "Numele trandafirului".
2006 - A încetat din viaţă tenorul Ludovic Spiess, fost ministru al Culturii şi director al Operei Române (n. 13 mai 1938)
2012 - Horia Tecău câştigă finala de dublu mixt la Australian Open.

marți, 26 ianuarie 2016

IN LUMEA POVESTILOR ...


A PARTICIPAT CLASA A II-A  PLASTICA -PROF. MARINESCU ELENA DANIELA de la Liceul de Arte "Sigismund Toduță " Deva 

ANUNT IMPORTANT !!!!

    Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva aduce la cunoștința publicului că Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva va fi închisă în perioada 1 februarie – 29 aprilie 2016. 
   Potrivit prevederilor art. 40, alin. 8 din Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, republicată, Biblioteca Județeană, având un fond de unități biblioteconomice cuprins între 100.001 și 1.000.000 documente, are obligativitatea de a efectua inventarierea fondului o dată la 10 ani, ultimul inventar fiind făcut în anul 2006. 

   În acest interval de timp, înscrierea la bibliotecă și vizarea permiselor se vor face la Compartimentul Informare Bibliografică și Comunitară, în fiecare zi, de luni până vineri inclusiv, după următorul program:
Luni – Joi între orele 8.30 și 19.00,
Vineri între orele 8.30 și 18.00.
 
  După data de 29 aprilie 2016, Sala de Lectură a Bibliotecii Județene își așteaptă publicul căruia îi va oferi servicii de calitate, cu promptitudine și competență.

ZIUA MONDIALA A VAMILOR.

    Ziua mondiala a vămilor se marchează din 1983 și se celebrează anual, la 26 ianuarie, sub auspiciile Organizației Mondiale a Vămilor (World Customs Organization - WCO), fondată în 1952.
Anul 2016 este dedicat de Organizația Mondială a Vămilor promovării digitalizării proceselor vamale, sub genericul ''Digitalizarea proceselor vamale: Angajament progresiv''.
   Organizația Mondială a Vămilor, înființată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare Vamală, este un organism interguvernamental independent, a cărui misiune este de a spori eficacitatea și eficiența administrațiilor vamale. La 4 noiembrie 1952, a intrat în vigoare Convenția de constituire a Consiliului de Cooperare Vamală, iar prima sesiune a acestuia a avut loc la Bruxelles, la 26 ianuarie 1953. În 1994, Consiliul a adoptat denumirea de Organizația Mondială a Vămilor, pentru a reflecta mai bine tranziția către o instituție interguvernamentală cu adevărat globală. În 1999, Consiliul Organizației Mondiale a Vămilor adoptă Convenția internațională revizuită privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale (Convenția de la Kyoto revizuită), iar în 2003 — Convenția privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal.
   Organizația Mondială a Vămilor are în prezent 180 de membri, dintre care trei sferturi reprezintă țări în curs de dezvoltare. Aceste state membre sunt responsabile pentru gestionarea a peste 98% din comerțul mondial. Cei 180 de membri ai organizației sunt împărțiți în șase regiuni: America de Sud, America de Nord, America Centrală și Caraibe; Europa; Africa de Nord, Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu; Africa Centrală și Africa de Vest; Orientul Îndepărtat, Asia de Sud și de Sud-Est, Australia și insulele din Pacific; Africa de Sud și de Est.
   România a aderat la Organizația Mondială a Vămilor în 1969, devenind datorită poziției strategice un important membru al organizației.
Ca forum pentru dialog și schimb de experiență între reprezentanții la nivel național ai vămilor, această organizație oferă membrilor săi o gamă largă de convenții și alte instrumente internaționale, precum și asistență tehnică și servicii de pregătire.
    Prioritățile activităților vamale vizează facilitarea globalizării comerțului și elaborarea unor convenții internaționale în domeniu, care să impulsioneze dezvoltarea acestuia.
   Ziua mondiala a vămilor constituie un prilej pentru manifestarea solidarității internaționale a administrațiilor vamale din întreaga lume și pentru evidențierea importanței rolului vămilor în facilitarea și securitatea comerțului mondial.
SURSA-http://www.ziuanews.ro/revista-presei/ziua-interna-ionala-a-vamilor-386733

ISTORIA ZILEI DE 26 IANUARIE

1388 - Prima menţionare a oraşului-cetate Suceava drept capitală a Moldovei
1500 - Navigatorul spaniol Vicente Yáñez Pinzón a descoperit coasta Braziliei (această descoperire şi-a revendicat-o însă Portugalia, în luna aprilie a aceluiaşi an)
1699 - S-a încheiat Pacea de la Karlowitz, care a marcat încheierea războiului dintre Imperiul Otoman şi Liga Sfântă. Poarta a recunoscut trecerea Transilvaniei sub stăpînirea Imperiului Habsburgic. Evenimentul este considerat a fi începutul declinului imperiului Otoman şi impunerea Austriei ca mare putere europeană
1788 - Întemeierea primei colonii engleze pe coasta Australiei. (Ziua naţională a Australiei).
1865 - A demisionat guvernul condus de Mihail Kogălniceanu.
1905 - Se descoperă în Africa de Sud cel mai mare diamant din lume, Cullinan. În stare brută cântărea 3.025 carate.
1918 - A demisionat guvernul de coaliţie I.I.C.Brătianu-Take Ionescu.
1918 -S-a născut Nicolae Ceauşescu, fost preşedinte al României în perioada 1965-1989. A instituit o dictatură bazată pe cultul personalităţii. Iniţial, a reuşit să atragă sprijinul ţărilor occidentale datorită cursului ideologic urmat, de relativă independenţă faţă de Uniunea Sovietică. A fost răsturnat de la putere în urma Revoluţiei din decembrie 1989 (m. 25 decembrie1989)
1925 - S-a născut actorul american Paul Newman ("Pisica pe acoperişul fierbinte") (d. 26 septembrie 2008)
1942 - S–a născut compoziorul, orchestratorul, dirijorul şi instrumentistul Ion Cristinoiu (m. 21 noiembrie 2001)
1994 - Guvernul britanic a solicitat înapoierea Ordinului Bath al Majestăţii sale Regina Marii Britanii şi Irlandei de Nord, decernat în 1978 lui Nicolae Ceauşescu.
1994 - Teodor Meleşcanu, ministrul român de externe, a semnat la Bruxelles documentul-cadru privind participarea României la Parteneriatul pentru Pace, propus de NATO. România a fost prima ţară semnatară a acestui document.
2000 - Comisia Europeană a aprobat recomandarea privind eliminarea României şi Bulgariei de pe "lista neagră" a statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare pentru ţările membre ale UE.
2008 - A încetat din viaţă, la vârsta de 80 de ani, George Habash, fondatorul mişcării radicale Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPEP) care a plănuit mai multe deturnări şi răpiri în numele luptei palestinienilor (n. 2 aug. 1926)
2008 - A încetat din viaţă actorul Christian Brando, fiul lui Marlon Brando (n. 11 mai 1958).
2009 - România şi Irakul au semnat acordul pentru menţinerea a 350 de militari români pe teritoriul irakian până la 31 iulie 2009.
2014 - A încetat din viaţă Cicerone Ioniţoiu, activist civic şi memorialist român (n. 1924)

luni, 25 ianuarie 2016

IN DATA DE 27 IANUARIE 2016 -INCEPE A TREIA EDITIE A CONCURSULUI JUDETEAN " CITESTI SI CASTIGI ! "

     Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva lansează în ziua de 27 ianuarie 2016, ora 1300, la Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or, a treia ediție a concursului județean de cultură generală Citești și câștigi!.
    Edițiile anterioare ale acestui concurs s-au bucurat de apreciere unanimă atât din partea concurenților, cât și din partea marelui număr de telespectatori care au urmărit în direct confruntările. Anul acesta, echipele antrenate în competiție sunt în număr de 17, de la tot atâtea colegii și licee din municipiile Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani, Vulcan, orașul Hațeg și comuna Ilia.
    Am inițiat și organizat acest concurs de mare anvergură pentru a stimula gustul pentru lectură și cunoaștere în rândul elevilor, pentru a-i face pe aceștia să depășească paginile manualelor și să caute în permanență noi surse de informație, să-și formeze o solidă cultură generală. Organizatorul concursului, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, a formulat întrebările din marile domenii ale cunoașterii: Științe, Artă/Sport, Literatură, Geografie și Istorie. Întrebările sunt formulate în așa fel încât să fie testate atât cunoștințele dobândite în școală, cât și informațiile obținute din lectura bibliografiei, din lecturile elevilor. De aici provine, de fapt, și denumirea concursului, deoarece cu cât concurenții au citit mai mult, cu atât au șanse mai mari de a urca pe podium și de a obține premiile puse în joc. Aceste premii sunt deosebit de atractive (locul I – opt biciclete, locul II – opt tablete, locul III – opt dispozitive Kindle, cărți, trofee, diplome și premii surpriză), în valoare de aproximativ 40.000 lei, toate acestea vor putea fi oferite câștigătorilor prin generozitatea sponsorilor noștri: Cafeneaua Jos pălăria Deva, Editura Humanitas București, Editura Nemira București, Editura Trei București, Grupul Editorial Rao București, HeidelbergCement România SA, S.C. Drupo S.R.L. Călan, S.C. Top Tech S.R.L. Deva, Tritonic Grup Editorial București, www.okian.ro.
    De asemenea, trebuie precizat faptul că și această activitate culturală de mare amploare organizată de Biblioteca Județeană se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.
    Și în acest an, concursul se va desfășura în perioada ianuarie-iunie, confruntările între echipele colegiilor și liceelor fiind transmise în direct de postul de televiziune Hunedoara TV.
    În data de 27 ianuarie 2016 colegiile și liceele participante vor fi repartizate în șase grupe prin tragere la sorți și se vor stabili datele confruntărilor. Concursul propriu-zis va începe în ziua de 9 martie 2016, iar finala mare va avea loc în data de 8 iunie 2016.
    Pentru publicul care va urmări confruntările dintre elevi, precizăm că prima transmisiune a concursului Citești și câștigi! va avea loc în ziua de 9 martie 2016, ora 1300.

LANSARE DE CARTE !!!

    Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și Curtea Veche Publishing organizează în ziua de 30 ianuarie 2016, ora 12.00, în incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or, o întâlnire cu scriitorul, publicistul și analistul politic Emil Hurezeanu care, cu acest prilej, își va lansa volumul Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015. 

ISTORIA ZILEI DE 25 IANUARIE

1533 - Henric al VIII-lea al Angliei se căsătoreşte în secret cu cea de-a doua soţie, Anne Boleyn.
1673 - Nicolae Milescu a alcătuit, în limba slavonă „Cartea profeţiilor", operă dedicată scopurilor politice.
1858 - "Marşul nupţial" de Felix Mendelssohn devine marşul popular al nunţilor după ce este cântat la căsătoria fiicei reginei Victoria, Victoria, cu Friedrich al Prusiei.
1859 - Alexandru Ioan Cuza îl numeşte pe Ioan Alexandru Filipescu prim-ministru al Ţării Româneşti.
1874 - S-a născut prozatorul şi dramaturgul britanic William Somerset Maugham (m. 16 decembrie 1965)
1882 - S-a născut scriitoarea britanică Virginia Woolf ("Doamna Dalloway", "Orlando") ( m. 28 martie 1941).
1911 - S-a născut economistul şi omul politic Alexandru Bârlădeanu, membru al Academiei Române, preşedinte al Senatului României în perioada 1990-1992. (m. 13 ian 1997)
1935 - A încetat din viaţă mitropolitul greco-catolic Vasile Suciu, membru de onoare al Academiei Române, cel mai de seamă teolog al Bisericii Unite din România (n. 13 ianuarie 1873)
1938 - S-a născut actorul şi cantautorul rus Vladimir Vysotsky. (m. 25 iulie 1980)
1944 - S-a născut Ion Dolănescu, interpret român de muzică populară (d. 2009)
1947 - A încetat din viaţă Al Capone, nume celebru asociat cu activitatea bandelor de gangsteri din perioada prohibiţiei la Chicago (n. 1899)
1949 - Au fost acordate primele premii Emmy.
1953 - S-a născut Nicolae Botgros, artist, violonist şi dirijor moldovean de muzică populară
1964 - A fost lansat un balon-satelit "Echo II". Aceasta a fost prima experienţă comună sovieto-americană în domeniul studierii Cosmosului.
1990 - A încetat din viaţă actriţa americană Ava Gardner ("Îngerul pierdut", "Noaptea Iguanei") (n. 24 decembrie 1922)
2004 - A încetat din viaţă fosta atletă olandeză Fanny Blankers-Koen, cvadruplă campioană olimpică la Jocurile Olimpice din 1948.
2006 - Vatican: Papa Benedict al XVI-lea publică prima sa enciclică, intitulată Deus Caritas Est.
2009 - A încetat din viaţă Kim Manners, regizor şi producător al serialului "Dosarele X"
2012 - A încetat din viaţă actorul Emil Hossu; actor la Teatrul Nottara din Bucureşti şi a jucat în numeroase filme, printre care "Toamna bobocilor", "Iarna bobocilor", Accident", "Cel mai iubit dintre pământeni" şi "Balanţa" (n. 24 noiembrie 1941)
2015 - A încetat din viaţă cântăreţul Demis Roussos

UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE

    În dimineața zilei de 22 ianuarie, lângă statuia împăratului Traian din centrul Devei, reprezentanții Bibliotecii Județene s-au întâlnit cu profesori și elevi de la colegiile, liceele și școlile din Deva (Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Școala Eco Europeană „Andrei Șaguna”), veniți în număr mare să serbeze     Ziua Unirii Principatelor Române. Cu 100 de steaguri tricolore în mâini, într-o impresionantă procesiune, în acordurile Horei Unirii, cei prezenți au pornit pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, salutați cu bucurie de trecători. În fața plăcii comemorative amplasate pe Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, placă ce amintește popasul lui Alexandru Ioan Cuza din 22 februarie 1866, în drum spre exil, o delegație în frunte cu managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, Ioan Sebastian Bara și directorul Colegiului Tehnic „Transilvania”, Sorin Marin Demeter, a depus o jerbă de flori, jerbă pe a cărei panglică s-au aflat cuvintele: „Cinstim memoria lui Alexandru Ioan Cuza”.
vineri, 22 ianuarie 2016

ISTORIA ZILEI DE 22 IANUARIE

1506 - Este întemeiată oficial Garda Elveţiană a Vaticanului.
1561 - S-a născut filozoful englez Francis Bacon (m. 9 aprilie 1626).
1788 - S-a născut Lord Byron (George Gordon), poet englez (d. 1824)
1862 - S-a format, la Bucureşti, primul guvern unitar al României, sub conducerea lui Barbu Catargiu.
1869 - S-a născut Grigori Rasputin, călugăr rus (d. 1916)
1901 - A încetat din viaţă Regina Victoria a Marii Britanii şi Irlandei (1837-1901) şi Împărăteasă a Indiilor (1876-1901) (n. 24 mai 1819)
1922- A încetat din viaţă Papa Benedict al XV-lea (Giacomo della Chiesa), recunoscut pentru eforturile sale susţinute pentru menţinerea păcii. (n. 21 noiembrie1854)
1934 - A avut loc întrunirea de la Zagreb a Consiliului permanent al Micii Înţelegeri. În cursul întâlnirii, Titulescu, Benes şi Jeftic au discutat, printre altele, problema restabilirii relaţiilor diplomatice ale României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei cu URSS.
1936 - S-a născut George Motoi, actor român de teatru şi film, regizor de teatru (d. 2015)
1973 - A încetat din viaţă Lyndon Baines Johnson, al 36-lea preşedinte al SUA (1963-1969) (n. 27 aug. 1908)
1993 - La reuniunea la nivel înalt de la Minsk doar 7 din cele 10 state prezente (din fosta URSS) au semnat Carta CSI. S-au abţinut Moldova, Ucraina şi Turkmenistanul deoarece au considerat că această Cartă va conduce la realizarea unei integrări economice, asigurând totodată Rusiei rolul de lider.
1999 - Premierul Radu Vasile a sosit la Cozia pentru negocieri cu liderii minerilor. Negocierile între reprezentanţii Guvernului şi liderii minerilor din Valea Jiului aveau să ducă la identificarea unor soluţii urmau să fie finalizate după ce, în termen de 30 de zile, aveau să fie prezentate programe de restructurare şi de reducere a pierderilor, programe realizate împreună cu Compania Naţională a Huilei şi cu liderii sindicali.
2001 - A murit, la Paris, editorul Constantin Tacou, nume cunoscut al diasporei culturale româneşti din Franţa. Tacou a fost în ultimele decenii conducătorul renumitei Edituri l Herne, unde au apărut de-a lungul timpului celebrele Cahiers de l'Herne, dedicate unor mari nume sau teme ale culturii europene (Heidegger, Eliade, Jung, Schopenhauer, Borges, Yeats, Malraux, Rimbaud, Musil etc).
2004 - Guvernul a aprobat normele de aplicare a Codului Fiscal.
2006 - Iranul şi-a extins în secret instalaţiile nucleare de la Natanz.
2008 - A încetat din viaţă, în urma unei supradoze accidentale de medicamente, actorul australian Heath Ledger; a fost nominalizat post-mortem la Premiile Oscar, BAFTA, Globul de Aur şi Premiile SAG (n. 4 aprilie 1979).
2008 - A încetat din viaţă Ştefan Niculescu, academician, compozitor şi muzicolog, membru titular al Academiei Române (n. 31 iulie 1927)
2012 - A încetat din viaţă regizorul de teatru şi televiziune şi scenaristul Tudor Mărăscu; a creat aproximativ 60 de spectacole de teatru, printre care se numără: "Adio, Europa!", "Doamnele domnului Caragiale", "Doi pe o bancă", "Dulcea pasăre a tinereţii", "Harvey", "Hitler al XVII-lea", "Omul cu mârţoaga", "Ondine" şi "Pădurea" (n. 10 noiembrie 1940)

UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE

 PREZENTARE :

-DATE DESPRE INFAPTUIREA UNIRII;

-EXPOZITIE DE CARTE;

-MATERIAL VIDEO DESPRE UNIRE;

-CONCURS CU PREMII ;

A PARTICIPAT CLASA A II-A  PLASTICA -PROF. MARINESCU ELENA DANIELA de la Liceul de Arte "Sigismund Toduță " Deva 
joi, 21 ianuarie 2016

Stand de carte cu vânzare dedicat Grupului Editorial RAO.


   Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva găzduiește în perioada 22 ianuarie – 22 februarie 2016 un stand de carte cu vânzare dedicat Grupului Editorial RAO. Standul va fi amenajat, ca de obicei, în incinta Secției de Artă și Carte Franceză a Bibliotecii.

   Editura RAO este una dintre cele mai prestigioase, mai îndrăgite și mai bine cotate edituri din România. Face parte din Grupul Editorial RAO, fondat în urmă cu peste 20 de ani, în 1993, grup structurat în două divizii editoriale: RAO International Publishing Company și Enciclopedia RAO.
ncă de la început, Editura RAO și-a îndreptat atenția spre traduceri de cărți importante din literatura universală, titlurile fiind selectate cu deosebită competență și cu dorința de a cuceri un număr cât mai mare de cititori. Aspectul grafic al acestor cărți este deosebit de elegant, ceea ce face cu atât mai atractive titlurile apărute la RAO.
   Editura RAO plublică literatură de ficțiune și nonficțiune, în egală măsură, în serii tematice, atât pentru adulți, cât și pentru copii și tineri. În ultima vreme, numărul de titluri nou publicate s-a ridicat la câteva sute anual.
   Colecțiile cele mai cunoscute și mai apreciate de cititori sunt: RAO Class, Opere XX/Clasici contemporani, RAO Contemporan, Thriller, Aventuri, Acțiune, Mystery.
   Autorii publicați reprezintă și ei un punct de atracție: Denis Diderot, Stendhal, Charles Dickens, Lev Tolstoi, Albert Camus, André Gide, Antoine de Saint Exupéry, Jean Paul Sartre, William Faulkner, John Steinbeck, Herman Hesse, Franz Kafka, Thomas Mann, G. G. Marquez.
De asemenea, sunt promovați autori noi, relative necunoscuți publicului român: Andahazi, Julian Barnes, Joseph Heller, Marguerite Duras, Rosa Montero, Sandro Veronesi etc. Se remarcă romanele polițiste și cărțile de acțiune semnate Agatha Christie, Tom Clancy, John Grisham, David Baldacci, John Le Carré, Colin Forbes, Frederick Forsyth, Anne Rice, John Saul, Dan Brown.
   Ficțiunea pentru copii și tineri deține și ea un loc important , reprezentată prin autori precum J.R.R. Tolkien, C. S. Lewis, Christopher Paolini, Stephenie Meyer, Moony Witcher etc.
RAO este considerată editura cu cel mai important și mai prolific sector enciclopedic de pe piața românească, enciclopediile ilustrate RAO abordând o mare diversitate de subiecte, adaptate gusturilor oricărui cititor.
   Se remarcă, de asemenea, cărțile practice (grădinărit, medicină, management, rețete culinare, literatură motivațională etc.), de cultură generală (istorie, religie, artă), de hobby și divertisment.
Standul Grupului Editorial RAO își așteaptă publicul cititor din Deva cu ultimele noutăți, cu cărți la prețuri promoționale.

SA NE AMINTIM ...ALEXANDRU IOAN CUZA

Alexandru Ioan Cuza este unul dintre cei mai importanti domnitori romani, desavarsind unirea Tarii Romanesti si a Moldovei si punand bazele Romaniei moderne prin reformele profunde puse in aplicare de acesta.
Alexandru Ioan Cuza s-a nascut in Barlad, la 20 martie 1820, tatal sau fiind boierul Ioan Cuza. Mama lui, Soltana, provenea dintr-o familie fanariota.


Cuza a facut scoala in strainatate si la intoarcere avanseaza pana la gradul de colonel in armata moldoveneasca.

Revolutia din 1848 din Moldova

In timpul "Primaverii Popoarelor", Cuza s-a implicat activ in miscarea revolutionara moldoveneasca. A fost alaturi de Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo si Costache Negri cand a fost redactat, in august 1848, programul "Dorintele partidei nationale din Moldova", in Cernauti.

Se cerea, in afara de improprietarirea taranilor si crearea unui sistem de invatamant obligatoriu, unirea intre Moldova si Tara Romaneasca. Pentru rolul pe care l-a avut a fost arestat si dus la Viena, insa a fost eliberat.

Intorcerea

Dupa revenirea in Moldova, sub domnia lui Grigore Ghica, ocupa postul de ministru de Razboi. Acesta continua sa sustina cauza unirii celor doua tari romanesti.

Sansa indeplinirii acestui obiectiv a venit dupa sfarsitul razboiului Crimeei, la Congresul de Pace de la Paris din 1856 cand Marile Puteri doreau crearea unui stat-tampon intre Imperiul Tarist si Otoman, pentru a stabiliza zona. In acest sens, sunt organizate divanurile ad-hoc, cu rol consultativ, in Moldova si Valahia, prin care majoritatea populatiei a cerut unirea celor doua tari.

Unirea din 1859

Marile Puteri au hotarat ca unirea sa fie, totusi, una superficiala permitand existenta doar a unor institutii in comun. Profitand de greseala textului care stipula conditiile de alegere a domnitorului, Alexandru Ioan Cuza, din partea Partidei Nationale, isi depune candidatura in ambele tari.

Pe 5 ianuarie este ales domnul Moldovei si pe 24 ianuarie al Tarii Romanesti. Puse in fata faptului implinit, Marile Puteri accepta alegerea lui Alexandru Ioan Cuza.

Domnia

S-a creat armata nationala prin contopirea fortelor militare ale celor doua principate si Statul Major General al acesteia este infiintat in 1859. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, numita in cinstea domnitorului, a fost terminata in 1860 si este prima institutie de invatamant superior din tara. In ciuda acestor reusite, Cuza a intampinat o rezistenta acerba din partea boierilor, burgheziei, dar si din partea Bisericii in aplicarea altor masuri mult mai vitale.

Alexandru Ioan Cuza este unul dintre cei mai importanti domnitori romani, desavarsind unirea Tarii Romanesti si a Moldovei si punand bazele Romaniei moderne prin reformele profunde puse in aplicare de acesta.
Alexandru Ioan Cuza s-a nascut in Barlad, la 20 martie 1820, tatal sau fiind boierul Ioan Cuza. Mama lui, Soltana, provenea dintr-o familie fanariota.
Cuza a facut scoala in strainatate si la intoarcere avanseaza pana la gradul de colonel in armata moldoveneasca.
In timpul "Primaverii Popoarelor", Cuza s-a implicat activ in miscarea revolutionara moldoveneasca. A fost alaturi de Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo si Costache Negri cand a fost redactat, in august 1848, programul "Dorintele partidei nationale din Moldova", in Cernauti.
Se cerea, in afara de improprietarirea taranilor si crearea unui sistem de invatamant obligatoriu, unirea intre Moldova si Tara Romaneasca. Pentru rolul pe care l-a avut a fost arestat si dus la Viena, insa a fost eliberat.
Dupa revenirea in Moldova, sub domnia lui Grigore Ghica, ocupa postul de ministru de Razboi. Acesta continua sa sustina cauza unirii celor doua tari romanesti.
Sansa indeplinirii acestui obiectiv a venit dupa sfarsitul razboiului Crimeei, la Congresul de Pace de la Paris din 1856 cand Marile Puteri doreau crearea unui stat-tampon intre Imperiul Tarist si Otoman, pentru a stabiliza zona. In acest sens, sunt organizate divanurile ad-hoc, cu rol consultativ, in Moldova si Valahia, prin care majoritatea populatiei a cerut unirea celor doua tari.
Unirea din 1859
Marile Puteri au hotarat ca unirea sa fie, totusi, una superficiala permitand existenta doar a unor institutii in comun. Profitand de greseala textului care stipula conditiile de alegere a domnitorului, Alexandru Ioan Cuza, din partea Partidei Nationale, isi depune candidatura in ambele tari.
Pe 5 ianuarie este ales domnul Moldovei si pe 24 ianuarie al Tarii Romanesti. Puse in fata faptului implinit, Marile Puteri accepta alegerea lui Alexandru Ioan Cuza.
Domnia
S-a creat armata nationala prin contopirea fortelor militare ale celor doua principate si Statul Major General al acesteia este infiintat in 1859. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, numita in cinstea domnitorului, a fost terminata in 1860 si este prima institutie de invatamant superior din tara. In ciuda acestor reusite, Cuza a intampinat o rezistenta acerba din partea boierilor, burgheziei, dar si din partea Bisericii in aplicarea altor masuri mult mai vitale.
In afara acestui lucru, trebuia sa jongleze intre cele doua capitale, Iasi si Bucuresti, si, desigur, intre cele doua parlamente si guverne. In cele din urma, reuseste sa fixeze capitala la Bucuresti in 1862, dar si sa creeze un singur parlament si un singur guvern.
Alexandru Ioan Cuza l-a avut alaturi pe Mihail Kogalniceanu, care, in functia de prim-ministru intre 1863 si 1865, i-a permis domnitorului sa puna in aplicare reformele foarte necesare.
In 1863, are loc secularizarea averilor manastiresti. Aproximativ un sfert din intreaga suprafata a tarii apartinea Bisericii si a fost confiscata de domnitor, pentru a servi reformei agrare din 1864. Prin aceasta din urma au fost improprietarite 400.000 de familii si s-au desfiintat cu totul oranduirile feudale. Tot in 1864 a fost terminata Universitatea din Bucuresti, a doua din tara.
Se pun bazele unui cod civil si a Codului Penal, se instituie invatamantul obligatoriu de patru clase si incep sa se aplice impozite pentru infrastructura.
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza au schimbat din temelii societatea romaneasca, domnitorul dorind o apropiere cat mai rapida de nivelul de dezvoltare al tarilor occidentale, insa, impotriva domniei lui Cuza incep sa se coalizeze liberalii radicali si conservatorii, ce erau nemultumiti de actiunile domnului roman.
In 1866, "monstruoasa coalitie", cum a fost denumita, formata in special din marii latifundiari si oameni de afaceri, avand si sprijinul unei parti a armatei, il obliga pe Cuza sa abdice pe 23 februarie. Acesta paraseste Bucurestiul doua zile mai tarziu, in locul sau venind o locotenenta domneasca formata din Lascar Catargiu, Nicolae Golescu si colonelul Nicolae Haralambie.
Ultimii ani
Alexandru Ioan Cuza si-a trait restul vietii in exil in diverse orase europene. Permanent i s-a aratat ca este sprijinit din tara, existand petitii care cereau revenirea lui si el insusi primeste audiente ale studentilor romani. Printre acestia s-a aflat, la un moment dat, si Mihai Eminescu. Mai mult, Cuza este ales deputat, in lipsa, in Mehedinti si Turnu Severin, dar el nu a putut accepta aceasta functie. Inca din 1867 ii scrisese lui Carol I pentru a reveni in tara, dar acesta il refuzase categoric.
Alexandru Ioan Cuza a murit pe 3 mai in 1873 din cauza unui anevrism in hotelul Europa din orasul german Heidelberg, cu doar cativa ani inainte ca Romania sa isi castige independenta. Cand trupul sau a fost adus in tara cu trenul, mii de oameni au asteptat in dreptul liniei ferate pentru a-si prezenta pentru ultima oara recunostinta pentru faptele sale.
A fost inmormantat la Ruginoasa, unde Mihail Kogalniceanu l-a elogiat pe Cuza, in lacrimile multimii. In prezent, ramasitele domnitorului se afla la Biserica Trei Ierarhi din Iasi, fiind mutate aici dupa al Doilea Razboi Mondial. 

SURSA-http://www.ziare.com/…/sa-ne-amintim-alexandru-ioan-cuza-10…
SURSA FOTO-http://observatorbn.ro/articol.php?articol=11535&categorie=2