BIBLIOTECA JUDETEANA "OVID DENSUSIANU"

HUNEDOARA- DEVA

marți, 21 februarie 2017

ZIUA INTERNATIONALA A LIMBII MATERNE

In fiecare an, la 21 februarie, se celebrează Ziua Internațională a Limbii Materne, un eveniment ce promovează diversitatea culturală și lingvistică din întreaga lume.
Această zi a fost proclamată Ziua Internațională a Limbii Materne în cadrul Conferinței Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999. Cu acest prilej, statele membre UNESCO s-au angajat să contribuie la protecția și revigorarea bogatei diversități culturale prin promovarea limbilor materne ca formă de comunicare, interacțiune și înțelegere între diferite popoare. Potrivit site-ului oficial al ONU, la 21 februarie 1952, studenții ce demonstrau pentru recunoașterea limbii lor materne ''bangla'', drept una dintre cele două limbi ale Pakistanului de atunci, au fost împușcați de forțele de poliție din Dhaka, capitala actualului stat Bangladesh.
În 2017, tema Zilei Internaționale a Limbii Materne este ''Spre un viitor durabil cu ajutorul unei educații multilingvistice''. Totodată, această zi urmează tema Raportului Global 2016 UNESCO de monitorizare a educației, intitulată ''Educație pentru oameni și Planetă: Crearea unui viitor durabil pentru toți'', potrivit www.unesco.org.
''Cu ocazia acestei zile, lansez un apel pentru ca educația multilingvistică să fie recunoscută pretutindeni, în educație și în sistemul administrativ, în cultură și mass-media, spațiul virtual și în comerț'', precizează Irina Bokova, directorul general al UNESCO, pe site-ul oficial al acestei organizații.
Pentru a stimula dezvoltarea durabilă, elevii trebuie să aibă acces la educația în limba lor maternă, dar și în alte limbi străine. Doar stăpânind prima limbă sau limba maternă abilitățile de bază privind cititul, scrisul și numărarea vor putea fi dobândite. Totodată, limbile locale, în special cele minoritare și autohtone, transmit culturi, valori și cunoștințe tradiționale, jucând astfel un important rol în promovarea unui viitor durabil.
Totodată, această zi susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 4.6 privind educația din Agenda 2030, subliniind importanța limbilor adecvate de instruire, respectiv folosirea limbilor materne în primii ani de școală. Acest fapt facilitează accesul la educație și promovează în același timp, echitatea, pentru grupurile de populație care vorbesc limbi minoritare și autohtone, în special a fetelor și femeilor, și totodată, îmbunătățește calitatea educației și procesul de învățare prin înțelegere și creativitate, și nu prin memorare.
Limba maternă și cultura sunt componente esențiale în procesul de definire a unei minorități naționale. Însușirea limbii materne, precum și utilizarea ei ca mijloc de comunicare contribuie la conservarea și perpetuarea identității fiecărei minorități. Există obiceiuri, există tradiții care se păstrează și se transmit mai departe, dar limba maternă se poate pierde foarte ușor, dacă nu este învățată și vorbită în familie ori dacă nu este studiată și exersată în școală.
În 2000, Ziua Internațională a Limbii Materne a fost celebrată pentru prima oară de Organizația Națiunilor Unite. La 16 mai 2007, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a invitat statele membre "să promoveze conservarea și protecția tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii". Prin aceeași rezoluție, Adunarea Generală a proclamat 2008 ca ''Anul Internațional al Limbilor Materne'', pentru a promova unitatea în diversitate și înțelegerea internațională, prin multilingvism și multiculturalism.
Limbile materne sunt cele mai puternice instrumente de conservare și dezvoltare a patrimoniului mondial material și imaterial. Toate acțiunile întreprinse în vederea propagării limbilor materne vor servi atât la încurajarea diversității și a educației multilingvistice, cât și la dezvoltarea conștientizării depline a tradițiilor lingvistice și culturale din întreaga lume și să inspire, totodată, solidaritate bazată pe înțelegere, toleranță și dialog.

SURSA-http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2017/02/21/ziua-internationala-a-limbii-materne-06-35-07

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu