BIBLIOTECA JUDETEANA "OVID DENSUSIANU"

HUNEDOARA- DEVA

vineri, 15 mai 2015

ZIUA INTERNATIONALA A FAMILIEI

   Ziua internațională a familiei este sărbătorită, anual, la 15 mai și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor.     
   În 2015, marcarea zilei este axată pe promovarea egalității de gen și a drepturilor copiilor în cadrul familiei contemporane. De asemenea, pe site-ul dedicat zilei se subliniază necesitatea prevenirii violenței în familie prin intermediul legislației și inițierea și implementarea de programe de intervenție în cazurile de abuz. Tema din acest an este impusă și de faptul că în prea multe țări discriminarea femeilor și nerespectarea drepturilor copiilor rămân încorporate în legile și politicile guvernamentale privind familia, iar normele sociale au tendința predominantă de a scuza și justifica multe practici discriminatorii.
   Discriminarea și neglijarea conduc adesea la violență, amenințând sănătatea femeilor și a copiilor. Violența se perpetuează din generație în generație, întrucât copii supuși violenței în familie, atunci când devin adulți, cel mai probabil recurg și ei la violență.
   Dezvoltarea economică și socială se poate realiza corect numai dacă ea se bazează pe un cadru juridic și pe standarde sociale echitabile, care susțin drepturile femeilor și ale copiilor. Legile și practicile discriminatorii care nu recunosc drepturi egale pentru toți și care împiedică exercitarea drepturilor femeilor și copiilor nu au loc în familiile, comunitățile, societățile și națiunile contemporane, subliniază în mesajul său pentru acest an secretarul general al ONU, Ban Ki-moon.
   Cu prilejul Zilei internaționale a familiei, comunitățile din întreaga lume au inițiat o serie de evenimente de sensibilizare, inclusiv zile naționale dedicate familiei. În tot mai multe țări, sunt organizate conferințe, programe de radio și de televiziune subliniind teme relevante.
    Violența în familie este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional, cât și la nivelul României, potrivit HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017.
   Violența pe motive de gen aduce, de asemenea, o gravă atingere democrației, pornind de la premisa că femeile supuse violențelor reprezintă o categorie ale cărei șanse de a participa la viața socială și profesională sunt semnificativ reduse, pe măsură ce viața de familie își pierde funcția de a oferi membrilor acesteia securitatea de care ei au nevoie.
    Familia este înțeleasă drept cea mai însemnată uniune socială de care depind dezvoltarea, stabilitatea și, mai ales, existența întregii societăți. Ea trebuie să ocupe un loc tot mai important în preocupările tuturor factorilor responsabili de viitorul omenirii.
    Ziua internațională a familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993, în baza Rezoluției 47/237, reprezentând o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile.

SURSA-http://www.ziuanews.ro/revista-presei/ziua-interna-ionala-a-familiei-215822

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu